Väggmålningarna i prästgården

Den pampiga prästgården fick sin nuvarande skepnad vid 1800-talets mitt. I det lilla södra kabinettet dekorerade man då alla fyra väggarna med heltäckande målningar i klara färger. Fantasimotiven visar kontinentala stadsmiljöer med pampiga byggnader, ofta belägna vid vatten. På bilderna förekommer också fartyg, människogestalter och några enstaka djur. Scenerna inramas av dekorativa bårder. Över de tre dörrarna till rummet har man också målat lika många amoriner mot en grön botten. Den folkligt skolade konstnären var från Glömminge och målade detta samtidigt med den första altartavlan i den nya kyrkan omkring 1851. I prästgårdens hall finns också rester av väggmålningar men inte alls lika välbevarade.

01 Prästgården i Smedby
04 Den fantasifulla arkitekturen och alpnaturen för tanken till norra Italien
02 Det södra gemaket har målningar på alla fyra väggarna
03 Stadskvarter med kampanil vid en flod
05 Par med typiska dräkter från 1800-talets mitt