Lanthandel

Smedby har också haft egen affär. Första omnämnandet av en sådan är från 1869. Vid 1900-talets början hette socknens affärsidkare Ljung. År 1916 övertogs affären av Carl Bäckström, som var född i Västerstad. Han hade, liksom många andra, tidigare varit i Amerika och bl. a. arbetat som portier på det berömda Hotel Waldorf Astoria i New York. Rörelsen köptes av Calle Carlsson i slutet av 1920-talet. Han flyttade butiken till ett uthus söder om sitt boningshus och byggde också till ett särskilt utrymme mot söder för postexpeditionen. Calle drev affären och posten fram till 1960-talets början.

01 Under 1910- och 1920-talen hette butiksinnehavaren Carl Bäckström
Under kriget byttes myntens koppar mot järn