De gamlas dag 1938
1932
1939
1930
1932
1930
1933
1939
1931
1936
Smedby kyrka när sydportalen ännu fanns kvar
Långhässja vid Stora Smedby i augusti 1936
Syskonen Oskar och Gerda Andersson framför prästgårdens veranda. 1930-tal
Klassfoto i Smedby folkskola med skolfröken Gunhild Petersson
Ida Olssons begravning 1945 med Knut och Oskar Olsson och Nils Andersson
Ringlekar på folkskolans skolgård på 1930-talet
Kafferep på Alvlösa gård; Emanuel, Gudmund och Gullan Olsson, Astrid och Gerda Andersson. 1940-tal
Gulli Petersson med cykel vid vägskälet 1931
Gulli Petersson på Folkskolans trappa. 1940-tal
Gustav Andersson
Folkskolan och kyrkan
Klassfoto på folkskolans gård med fröken Gunhild Petersson omkring 1948
Ladugårdsskötare Gösta Svensson med Alvlösa gårds mäktiga tjur, inköpt från Mörbylånga. Sent 1940-tal
03 Klassrummet i Smedby folkskola vid 1940-talets slut
Smedby folkskola, 1940-tal
01 Lisa Röstlund med sin klass framför Smedby småskola på 1940-talet