Järnåldern, 500 f.Kr.-1050 e.Kr.

Ute på alvaret vid Storåsen, nära den östra sockengränsen, har ett antal husgrunder och spår efter hägnadssystem från järnåldern konstaterats. I genomsnitt har husen varit 20-25 meter långa och 7-8 meter breda. Över de låga stenväggarna har man haft en takresning som vilat på två rader av ekstolpar som varit nedsatta i kalkberget. Huvudnäringen har troligen varit boskapsskötsel. Under de första århundradena av vår tideräkning livnärde sig de öländska bönderna även av handel med romarriket. Ingen av husgrunderna i Smedby har dock blivit närmare undersökt.

 

Järnåldersgravarna ligger huvudsakligen uppe på landborgsåsen eller på den markanta strandvallen ner mot Kalmarsund. Över ett hundratal gravar är kända i Smedby. Vid Lilla Smedby har rester av ett större gravfält delvis undersökts. Det rörde sig om både skelett- och brandgravar under flat mark. Särskilt intressant är, att man där påträffat stora koncentrationer av barngravar - av 130 konstaterade gravar var 42 barngravar. Gravfältet har använts från början av vår tideräkning och ca 1000 år framåt i tiden. Gravskicket bestod ofta av hällkistor av kalksten där de döda också fått med sig jordiska ägodelar. Järnåldersgravar har också påträffats på marker tillhörande Alvlösa och Hammarby.

01 Husgrund, Storåsen. H A R Sidén 1874, ATA
03 Bågfibula från Alvlösa. Romersk järnålder. Foto SHM
05 Barngrav vid Lilla Smedby. Järnålder
08 Ringspänne från gravfältet vid Lilla Smedby. Vikingatid. Teckning av Cecilia Bonnevier, SHM
02 Ryggad guldring från Hammarby. Romersk järnålder. Foto SHM
04 Remändesbeslag från Alvlösa. Romersk järnålder. Foto SHM
06 Keramikkruka från gravfältet vid Lilla Smedby. Romersk järnålder
07 Spännbuckla av brons från gravfältet vid Lilla Smedby. Vikingatid. Teckning av Cecilia Bonnevier, SHM
09 Hornkam från gravfältet vid Lilla Smedby. Vikingatid. Teckning av Cecilia Bonnevier, SHM
10 Smedby hög. Teckning av H A R Sidén 1874. ATA
Hornkam från gravfältet vid Lilla Smedby. Vikingatid. Teckning av Cecilia Bonnevier, SHM