Historiska lämningar, minnesmärken och sällsamheter i Smedby

 

Fornlämningarna i Smedby är koncentrerade till området mellan den övre länsvägen mot Södra Möckleby och den nedre vägen mot Degerhamn.

 

Stenåldern, 8000 f.Kr-1800 f.Kr.

Smedby var bebott redan på stenåldern. Om detta vittnar åtskilliga stenyxor och flintredskap som plöjts upp ur jorden genom århundraden. Senare inventering har kunnat konstatera lämningar efter åtta säkra stenåldersboplatser i Smedby, de flesta från periodens senare del. Den i särklass största bosättningen har en yta på 5 hektar och ligger i Nedra Västerstad. Den kan dateras till yngre stenålder. Under denna tid levde man av åkerbruk och boskapsskötsel, vilket innebar en bofast befolkning. Förekomsten av flinta visar på tidig importverksamhet från nuvarande Skåne.

04 Senneolitisk spjutspets-flintdolk funnen söder om Smedby kyrkby
02 Flintyxa funnen vid Alvlösa. Yngre stenålder
03 Stridsyxa funnen vid Alvlösa. Yngre stenålder