Smedby medeltidskyrka

Den första stenkyrkan uppfördes på 1100-talet i romansk stil med långhus, kor och absid (en halvrund utbyggnad för högaltaret). Under medeltiden var kyrkan också försedd med två lekmannaaltaren vid långhusets östra vägg på ömse sidor om triumfbågen. På 1200-talet utökades kyrkan med ett västtorn som försågs med en portal mot söder. Fönsteröppningarna var små och de valvbågar som åtskiljde kyrkorummen trånga. Under denna tid saknade kyrkan bänkinredning eftersom församlingen åhörde mässan stående.

 

Den medeltida dopfunten finns ännu kvar. Den är tillverkad på Gotland vid 1200-talets början. Den övre delen är dekorerad med en praktfull vinranka som vrider sig i ett evighetsmönster runt dopskålen (cuppan). Foten domineras av fyra mansansikten orienterade i väderstrecken. Under medeltiden var dopfuntens plats strax innanför kyrkans ingång. Dopskålens ansenliga storlek beror på att man vid det katolska dopet nedsänkte hela barnet i dopvattnet.

 

1500-talet

Öland drabbades mycket hårt under Nordiska sjuårskriget (1663-1670) mellan Sverige å ena sidan och Danmark-Lübeck-Polen å den andra. En av krigets orsaker var Danmarks missnöje med att Kalmarunionen upplösts av Gustav Vasa. Enligt skriftliga källor från 1567 drabbades bebyggelsen i Smedby socken hårt. Då brändes hela Klinta samt hela Stora och Lilla Smedby, hela Hammarby utom ett skattehemman, ett skattehemman i Nedra Västerstad samt skattehemmanen i Parteby tillsammans med Alvlösas utjordar.

Smedby kyrka i senare tid

1772 beslöt sockenstämman att väggen mellan långhus och torn skulle byggas om. I samband med arbetena 1774 rasade större delen av tornet och drog också med sig långhusets takvalv. Man lade då ett nytt innertak av trä. Tornklockan, gjuten i Stockholm 1680, hängdes därpå upp på västgaveln. Av de efterreformatoriska inventarierna som ännu finns kvar, kan nämnas predikstolen, som är snidad 1698, och altaruppsatsen från 1755.

Ett par gravstenar från 1600- och 1700-talet har tagits tillvara och tjänar numera som trapphällar på gårdar i Smedby. Troligen har de ursprungligen legat i den gamla kyrkans golv. På Alvlösa gård finns ett stenfragment med inristad text, som troligen också härrör från kyrkan. På den ena finns texten FODD L B I inristad på ett band.

Den nya kyrkan

Den gamla medeltidskyrkan revs 1851 och den nuvarande salskyrkan uppfördes året därpå i nyklassicistisk stil. Arkitekt var Johan Adolf Hawerman. Den nuvarande altarmålningen är dock av betydligt yngre datum. Den sattes upp i samband med en omfattande restaurering av kyrkan 1951-52. Konstnären var Axel Schmidt från Båstad.

 

01 Smedby medeltida kyrka. Teckning av Johan Hadorph från 1600-talet
03 Smedby medeltida kyrka. Teckning av Johannes Haquini Rhezelius 1634
Tidigmedeltida bronsring, Alvlösa
02 Snideriarbete i ek från den gamla kyrkan. Örnen symboliserar evangelisten Johannes
04 Denna bemålade kvinnoskulptur från den gamla kyrkan står numera i en fönsternisch_2
01 Smedby nya kyrka hade ursprungligen en sydportal
03 Votivskeppet 'Refanut' skänktes till kyrkan 1956
04 Predikstolen i senbarock är fortfarande i bruk

Kyrkoherdar i Smedby församling 

Nicolaus (1324) 

Germund (1445) 

Christiernus Christophori Dacus(1525) 

Michael (1545/1547) 

Birgerus Nicolai 1554 – 1565 Prost 

Erasmus Christierni 1564 – 1568(Annexförsamling till Kastlösa)

 Olaus Olai 1570 – 1571 (Annexförsamling till Kastlösa) 

Theodorus Magni 1571 – 1585 

Laurentius Jonae 1585 – 1605 

Mathias Jonae 1605 – 1649 

Petrus Haquini 1651 – 1662 

Johannes Laurentii Lind 1663 – 1673 

Olof Roselius 1674 – 1711 

Magnus Dahlerus 1712 – 1715 

Magnus Folkelund 1716 (tillträdde ej) 

Jonas Roselius 1717 (tillträdde ej)

Petrus Roselius 1718 

Suno Frodin 1720 – 1740 Prost 

Petrus Svenonis Avelin 1741 – 1747 

Jonas Wentling 1750 – 1765  Prost 

Magnus Rooswall 1766 – 1779 

Anders Avelin 1782 – 1785 

Nils Wentling 1787 – 1810 

Johan Gustaf Uddenberg 1812 – 1832 

Johan Fredrik Rossander 1832 – 1844 

Jöns Forssell 1845 – 1848 

Johan Carl Fagerström 1851 – 1874 

Peter Gustaf Carlsson 1876 – 1884 

Melcher Gustaf Vollmar Falkenberg1885 – 1900 

Nils Johan Andersson 1901 – 1923 

Vakans 1924 – 1938 

Den 1 januari 1939 sammanslogs Smedby,

Södra Möckleby och Kastlösa pastorat till

ett med Kastlösa som moderförsamling.

02 1200-talsfunten i Smedby
04 Carl von Linné skissade upp kyrkans plan under sin Öländska resa 1741
01 Smedby gamla kyrka sedan tornet rasat. Klockan hänger på kyrkans västgavel. Teckning av John Sjöstrand 1926
03 Tillbedjande kvinnofigur från den gamla kyrkan
05 Detalj av gravhäll från Smedby gamla kyrka. 1600-talet
02 'Gånge denna kalk ifrån mig!' Kyrkans första altartavla visar Kristus i Getsemane