Hembyggdsfest 1977
Hembyggdsfest 1977
Hembyggdsfest 1977
Hembyggdsspel
Alvar
Midsommar i Hammarby 1977
Matsalen
Salongen
1971. Torrdass var länge regel på Malmen i Smedby
1974. Djupadalgatan med två blomsterflickor
Sockengatan om vintern, 1970-tal
Hembyggdsfest 1977
Hembyggdsfest 1977
Hembyggdsfest 1977
Midsommar i Hammarby 1977
Midsommar i Hammarby 1977
Lovisa, Nils, Gulli, Ingeborg, Emanuel
1972. Två av Djupadalgatans tidigare invånare på kaffekalas; Ingrid Engström och Jenny Andersson
Ingrid Engström och Jenny Andersson 1972