Gåsestens hamn

Porten mot havet låg vid Gåsesten, nära Hammarby. Sedan djurgårdsinrättningen införts av Johan III på 1500-talet var ölandsbönderna tvungna att hämta både ved och virke från fastlandet. 1839 förstärktes anläggningen med en robust stenkaj som 1879 byggdes till med en träbrygga. Den fortgående upplandningen av hamnen var ett stort problem som, tillsammans med anläggandet av brukshamnen i Degerhamn 1892, medförde att lastageplatsen vid 1900-talets början hade mist sin betydelse.

Gåsesten 1. Troligen teckning av Helge Eriksson, Hammarby (f 1905)-2
1930
Hamnen enligt Margit Friberg