Kicken Ericson

Välkänd textilkonstnär som är född i Göteborg. Första besöket i Smedby var 1984. Besöken blev allt tätare och idag tillhör hon socknens bofasta. Inspirationen till hennes textila bildvärld hämtas från naturen, inte från de storslagna scenerierna, utan snarare de subtila strukturerna bland fjolårets gräs och multnande löv. Hennes lätta och självklara sätt att hantera de textila materialen är fördomsfritt, nästan respektlöst, vilket medfört en välutvecklad förmåga att nå långt bortom den broderade illustrationen för att istället förmedla illusioner, insikter och abstrakta begrepp. Detta placerar Kicken i en klass för sig.

Per Skogler

Denne genuine och väletablerade Ölandsmålare är egentligen född i Stockholm och uppväxt i Kalmar. Lockad av det öppna landskapet och ett grundmurat naturintresse flyttade han till Öland 1967. Efter flera olika Ölandsadresser, slog han sig slutligen ner i Smedby 1983. I Pers skildringar av den öländska naturens väsen intar alvarmotivet en dominerande och central roll: ”Alvaret är en vilopunkt, en plats för inspiration, meditation och kraftsamlande. För många år sedan var jag mer naturalistisk, men nu är det i stället landskapets själ jag vill åt, samtidigt som jag tolkar in egna sinnesstämningar och minnen…”