Författarinnan Margit Friberg, 1904-1997

Hon föddes i Smedby och växte upp i en sjömanssläkt. Gåsesten var hennes fasta punkt i livet och dit återvände hon så snart tillfälle gavs. Med stor sakkunskap har hon skildrat livet och livsbetingelserna på Öland, ibland annat tio skönlitterära romaner. Debuten skedde 1942 med Mitt liv är en våg. Den historiska bakgrunden till böckerna hämtade hon från sin egen släkthistoria, genom att intervjua människor omkring sig och genom ihärdiga studier på bibliotek och arkiv. 1986 utsågs hon till Årets Ölänning. Margit Friberg ligger begravd på kyrkogården i Smedby.

 

År 2002 bildades Margit Fribergsällskapet med syfte att sprida kunskap om Margit Fribergs litterära gärning. Sällskapets hemsida finner du  HÄR.

03 Rosenkind kom 1944 och var Margit Fribergs andra bok. Här hämtas inspirationen från medeltiden
05 Klockargården från 1962 berättar om en familj av öländska sjömansbönder och deras värld - gården och havet
07 Nu seglar Adonia från 1970 skildrar livet för en sjömansfamilj, något Margit Friberg var mycket bekant med
02 Debuten 1942 var resultatet av ett tredjepris i Folket i Bilds stora romanpristävlan
04 Margit Fribergs mest älskade bok är Vandrar-Mari från 1959. Här med Per Beckmans originalomslag
06 Herren välsignade ofta ölänningarna med strandade skepp under Den tid mörkret står, 1966
08 Skog har öron, mark har ögon kom 1975 och behandlar Linnés resa på Öland i juni 1741